בקרת איכות

תהליך בדיקה

פגישה לדוגמה ראשונה

חשוב לשלוח את כל תקן האיכות לכל העובדים

IQC

בקרת איכות נכנסת

IPQC

בקרת איכות תהליך InPut

OQC

בקרת איכות יוצאת

zGZAdC4WNS_small